Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 
Region sør:
   
Leder:
Kenneth Selås, Orreveien 8, 4846 Arendal.
Tlf:
919 11 112  
E-post:
kenneth.selaas@gmail.com  
     

Avdelinger:

Småfisker´n Risør / Tvedestrand.
Formann:
Frank Gustavsen
Tlf:
415 46 674  
E-post:
a-sgusta@online.no  
Kasserer:
Iain Keith Williams, Blåbæråsen 90, 4790 Lillesand.
Tlf:
977 87 091  
E-post:
Ikv1972@icloud.com  
Konto nr:
2801 09 33872  


Småfisker´n Høvåg.
Hjemmeside:
 
Formann:
Kontakt Regionsleder Kenneth Selås, 919 11 112,
eller Forbundsformann Tom Sollie, 975 95 098.
Tlf:
   
E-post:
   
Kasserer:
 
Tlf:
   
E-post:
   
Konto nr:
   


Småfisker´n Arendal.
Formann:
Kenneth Selås, Orreveien 8, 4846 Arendal.
Tlf:
919 11 112  
E-post:
småfiskeren.arendal@gmail.com  
Kasserer:
Osmund Fiskaa, Jens Gjerløws vei 20, 4841 Arendal.
Tlf:
916 68 826  
E-post:
osmund.fiskaa@gmail.com  
Konto nr:
2801 02 57176  

 

Kristiansand og omegn Fritidsfiskerlag.
Formann:
Stein Otto Andersen, Sigynsvei 12 C, 4631 Kristiansand S.
Tlf:
913 49 489  
E-post:
stein-otto.andersen@vegvesen.no  
Kasserer:
Tor Aagedal, Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand
Tlf:
38 01 05 39  
E-post:
tor.aagedal@gmail.com  
Konto nr:
3060 17 01827  


Lister Småfiskerlag.
Formann:
Harald Velund, Trellevika 32, 4400 Flekkefjord.
Tlf:
38 32 20 73  
E-post:
har-velu@online.no  
Kasserer:
 
Tlf:
   
E-post:
   
Konto nr:
3030 33 21108