Regionene:
 
 
Medlemsbladet Småfiskern
 
 
Region nordvest:
   
Leder:
Harald Klausen, Skyttervn.8 B, 6514 Kristiansund
Tlf:
71 67 59 16  
E-post:
harklaus@online.no  
     

Avdelinger:

NFSF Avd. Sogn og Fjordane småfiskerlag.
Formann:
Ottar Nygård, Null, 6717 Flatraket
Tlf:
918 60 683  
E-post:
ottar.nygard@gmail.com  
Kasserer:
Kjartan Vetrhus, Vetrhus, 6717 Flatraket
Tlf:
911 80 766  
E-post:
kvetrhus@hotmail.com  
Konto nr:
3845 07 04692  


NFSF Avd. Møre og Romsdal.
Formann:
Helge Lyngvik, 6523 Frei.
Tlf:
71 52 88 77  
E-post:
nlyngvik@online.no  
Nestformann:
Harald Klausen, Skyttervn.8 B, 6514 Kristiansund.
Tlf:
976 19 888  
E-post:
harklaus@online.no  
Konto nr:
0530 36 10318